denken & doen

Steeds meer organisaties investeren in coaching voor hun senior managers, professionals en executives. En dat heeft een goede reden. Door de prestaties van de meest invloedrijke mensen in je organisatie te verbeteren, kun je uiteindelijk de resultaten op organisatieniveau verbeteren. Senior managers dragen bewust en onbewust uit waar de organisatie voor staat: cultuur, waarden, leiderschap, gedrag. Wat zij uitdragen en hoe zij zich gedragen, is vaak een rolmodel voor de mensen om hen heen en die zij aansturen, zowel positief als negatief. Het is dan essentieel om te weten hoe je daar bewuster mee om kunt gaan, hoe je op het eigen en andermans gedrag kunt reflecteren, om vervolgens te leren om bepaalde bewuste en onbewuste gedragingen te herkennen en zo nodig te veranderen. Mogelijke resultanten zijn dan onder andere: het vergroten van de reikwijdte, flexibiliteit en effectiviteit van gedragsrepertoire en hernieuwde motivatie.

Het uiteindelijke doel van een coaching-traject is: het vergroten van zelfinzicht; het helder krijgen van persoonlijke doelstellingen, motieven en drijfveren; het versterken van het vermogen van de individu om effectieve relaties te bouwen en te onderhouden; het versterken van het beslissend vermogen; zelfmanagement.