bewust onbewust

Het doel van mijn werk als executive coach is om met mijn opdrachtgevers en cliënten te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van (top)managers en professionals in het bedrijfsleven, organisaties en instituties. Aan de orde kunnen vragen komen ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling, motieven, drijfveren en gedragingen. Daarnaast vragen over de rol van de leider/manager in de context van het werk: invulling van de leiderschapsrol, hoe om te gaan met het krachtenveld binnen (maar waar nodig ook buiten) de organisatie, zijn/haar effectiviteit, bewuste en onbewuste processen binnen organisaties. Na een eerste oriënterend gesprek wordt in samenspraak gekeken wat nodig is om optimaal te kunnen werken aan de persoonlijke doelstellingen en hoe het coaching traject er vervolgens uit zal zien.